Privacy statement http://www.nazorgstortplaatsen.nl en https://nazorgstortplaatsen.nl

Publiek

Deze website is het resultaat van samenwerking tussen de Nederlandse provincies en heeft een tweeledig karakter. Het publieke deel (http://www.nazorgstortplaatsen.nl) is bedoeld voor informatieverstrekking en voor verstrekking van de IPO-checklisten. Met het publieke deel worden verder geen persoonsgegevens verzameld of verwerkt.

Applicatie

Een deel van de website (https://nazorgstortplaatsen.nl) is ingericht voor het rekenmodel (RINAS). Deze applicatie heeft als functie om gegevens te verzamelen die de gebruiker daarmee invoert. Mocht u van de applicatie gebruik maken, dan heeft u zichzelf daarvoor aangemeld. Voor de werking van de applicatie worden persoonsgegevens opgeslagen binnen de applicatie. Dit betreft uw emailadres. De applicatie staat op een met SSL-certificaat beveiligd deel en is als zodanig beter beschermd tegen misbruik.

Mocht u gebruikmaken van de applicatie en na 25 mei 2018 gebruik blijven maken van de applicatie, dan stemt u ermee in dat deze gegevens van u geregistreerd mogen worden. Mocht u het daarmee niet eens zijn, dan kunt u het verzoek doen om uw gegevens uit de applicatie te laten verwijderen. U kunt uw verzoek richten aan helpdesk@nazorgstortplaatsen.nl.

Backups

Voor de bescherming van de continuïteit van alle ingevoerde gegevens worden dagelijkse en wekelijkse backups gemaakt. De maximale bewaartermijn van deze backups is 4 weken. Mocht u uw gegevens uit onze database laten verwijderen, dan blijven deze gegevens nog maximaal 4 weken in de backups aanwezig, waarna ze permanent verdwijnen.

Beveiliging

Daarnaast registreert de provider (TransIP) bezoekersgegevens. TransIP schrijft daarover in zijn eigen privacy-statement:

"Maak je gebruik van onze diensten, dan bewaren wij in zogenaamde serverlogs automatisch enkele gegevens over je verbinding met onze servers. Denk aan je IP-adres, browserversie, en het tijdstip van je bezoek. De gegevens in deze logs gebruiken wij om fouten op onze systemen op te lossen en personen op te sporen die ons netwerk in gevaar brengen om hier vervolgens maatregelen tegen te treffen."

Voor de complete tekst, zie https://www.transip.nl/legal-and-security/privacy-policy/.

Gegevensverwerking

De gegevens die worden ingevoerd worden opgeslagen op de servers van onze provider TransIP. Met TransIP is een verwerkersovereenkomst gesloten, waarmee TransIP zich conformeert aan de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Daarnaast maken wij gebruik van een ontwikkelaar die voor zijn werkzaamheden kan beschikken over de ingevoerde gegevens. Met de ontwikkelaar is al geruime tijd geleden een overeenkomst gesloten waarmee geheimhouding van de ingevoerde gegevens gewaarborgd is.

Vragen?

Bij vragen kunt u zich richten tot de helpdesk via helpdesk@nazorgstortplaatsen.nl.

Dit privacy-statement is voor het laatst gewijzigd op 14 juni 2018.