Achtergronddocumenten

NAVOS

Beleid / toetsingskader

In lijn met het advies van de landsadvocaat hanteren veel bevoegde gezagen de Wet bodembescherming als wettelijk kader bij aanpak en/of herontwikkeling van locaties met een voormalige stortplaats. Ter illustratie zijn onderstaand enkele (provinciale) beleidsdocumenten weergegeven:

Herontwikkeling


Voorbeelden van herontwikkeling van voormalige stortplaatsen vindt u ook op de pagina praktijkvoorbeelden.