RINAS 4.1 Servicepack

Per 8 maart 2021 is er een servicepack op de applicatie toegepast.
Hieronder worden de wijzigingen beschreven die met het servicepack zijn doorgevoerd.
De doorgevoerde wijzigingen hebben geen impact op de validatie van het rekentechnische deel van RINAS 4.1.

  • Hoewel ter bepaling van het doelvermogen met de juiste uitgave werd gerekend, meldde de infotekst op het kostenpost-invoerscherm in bepaalde gevallen een uitgave te weinig. Die wordt nu correct weergegeven.
  • Het is in het kostenpostscherm niet meer mogelijk om per abuis de komma te gebruiken als decimaal scheidingsteken bij niet-gehele bedragen en percentages. Zoals in de handleiding staat hoort de punt te worden gebruikt en dat wordt hiermee actief bewerkstelligd.
  • Er is een nieuwe methode ge├»ntroduceerd om de datum start nazorg in te voeren. Zie de gewijzigde handleiding voor meer details.
  • Het is nu ook mogelijk om te dubbelklikken op de naam van een locatie om de locatie te openen.
  • Bij het registreren van een nieuwe gebruiker moet voortaan binnen 72 uur op de activeringslink geklikt worden. Daarna wordt de nieuw aangemaakte gebruiker weer verwijderd als er geen activering heeft plaatsgevonden.
  • Het is in het toeslagenscherm niet meer mogelijk om als oppervlakte voor een stortplaats 0 ha in te voeren. Voor bestaande locaties is dit niet automatisch gecorrigeerd, daarvoor dient u zelf actie te ondernemen.

Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben of nog andere zaken constateren die niet werken zoals u verwacht, dan verzoeken wij u vriendelijk dat te melden via helpdesk@nazorgstortplaatsen.nl.