RINAS 4.1 Wijzigingen

Per 4 oktober 2019 is de applicatie RINAS bijgewerkt naar versie 4.1.

Hieronder volgen de aanpassingen die zijn doorgevoerd.

 • Binnen de tab “Locatie” is in het overzicht locaties door middel van kleurcodes zichtbaar gemaakt of en zo ja hoe een locatie is gedeeld met anderen.
 • Bij de locatie-instellingen is het veld “fax” vervangen door een veld “opmerking”. Bestaande informatie die in het veld “fax” stond is overgezet.
 • Na het invoeren van een kostenpost of toevoegen van een fase wordt deze voortaan direct geselecteerd en kan invoer direct plaatsvinden.
 • Het invoeren van een kostenpost volgens de IPO-checklist is versneld.
 • Bij het gebruik van meerdere fases onder één kostenpost is het voortaan mogelijk om te kiezen voor sortering op kalenderjaar (standaard ingesteld) of aanmaakvolgorde van de invoer.
 • De gevoeligheidsanalyse functioneert weer (in RINAS 4.0 was deze buiten werking).
 • De toelichtingsregel op het kostenpostenscherm is weer toegevoegd (in RINAS 4.0 was deze buiten werking).
 • Er is een helpknop toegevoegd in de menubalk.
 • De opmaak van de rapportages is aangepast om de leesbaarheid te vergroten.
 • In de rapportage wordt nu standaard het nazorgjaar (jaar waarop de nazorgactiviteit aanvangt na start nazorg) en het daarbij behorende kalenderjaar getoond.
 • Het is mogelijk om de rapportages (zowel doelvermogen als begroting) in Excel formaat te genereren.
 • Het is voortaan mogelijk om zowel de rapportage van het doelvermogen als die van de begroting te genereren op basis van een indeling naar rubriek (standaard ingesteld) of voorziening.
 • In de begrotingstool zoals geïntroduceerd bij de versie 4.0 van RINAS zijn diverse kleine verbeteringen doorgevoerd ter optimalisatie van de rapportagemogelijkheden.

Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben of nog andere zaken constateren die niet werken zoals u verwacht, dan verzoeken wij u vriendelijk dat te melden via helpdesk@nazorgstortplaatsen.nl.