RINAS 4 Servicepack

Per 15 juni 2018 is er een servicepack op de applicatie toegepast.
Met nadruk wijzen we erop dat er géén problemen zijn geconstateerd met de berekeningen. De doorgevoerde wijzigingen en de problemen die tot deze wijzigingen hebben geleid hebben dus ook geen impact op de hoogte van het berekende doelvermogen en doen niets af aan de op het rekentechnische deel van RINAS 4 uitgevoerde validatie.
Hieronder worden de wijzigingen beschreven die met het servicepack zijn doorgevoerd.

De eerste wijziging betreft correctie van een onjuiste notatie in de post communicatiebudget aan het eind van de rapportage “Doelvermogen & heffing”. Zie hieronder de situatie vóór en na.

 

De tweede wijziging betrof het verhelpen van een technische fout waarbij gebruikers bij aanpassing van de naam van een kostenpost, deze wijziging onwetend doorvoerden in alle kostenposten met die naam, inclusief eventuele IPO-checklistposten. Hoewel die via de applicatie niet aan te passen zijn, is dat “onder de motorkap” wel mogelijk. Deze aanpassingen werden vervolgens toegepast bij de eigen locatie, maar ook bij de locaties van alle andere gebruikers. Meerdere keren geconstateerd is het hernoemen van de kostenpost “verontreinigingsheffing” tot “verontreinigingsheffing 007” door een bepaalde gebruiker. Een andere gebruiker die deze wijziging dan bij zichzelf constateerde kon deze vervolgens weer ongedaan maken waardoor kostenposten regelmatig heen en weer van namen wijzigden.

Verder optreden van dit probleem is met het toegepaste servicepack tegengegaan. Voor alle checklistposten is de naamgeving weer gecorrigeerd conform de IPO-checklist. Voor de niet-checklistposten is het niet mogelijk om de situatie aan de beheerderskant te corrigeren omdat niet bekend is hoe deze correctie zou moeten zijn. Het advies aan alle gebruikers is om nog eenmaal voor alle actieve locaties de kostenpostnamen te corrigeren. Aangezien het probleem niet verder zal optreden blijft het bij deze eenmalige actie.

Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben of nog andere zaken constateren die niet werken zoals u verwacht, dan verzoeken wij u vriendelijk dat te melden via helpdesk@nazorgstortplaatsen.nl.