Welkom op deze site van de interprovinciale werkgroep nazorg

Bij Koninklijk Besluit is op 1 april 1998 de Nazorgregeling Wet Milieubeheer in werking getreden voor stortplaatsen waar op of na 1 september 1996 afval is gestort. Hiermee is een tweedeling ontstaan in de “behandeling” van stortplaatsen:

  • Stortplaatsen en depots voor baggerspecie vallend onder de Wet milieubeheer;
  • Voormalige stortplaatsen (stortplaatsen die na 1 september 1996 geen afval meer hebben ontvangen).
Deze categorieën hebben ieder hun eigen specifieke kenmerken en toetsingskader.
Voormalige stortplaatsen Voormalige stortplaatsen
Wet milieubeheer Stortplaatsen Wet milieubeheer Stortplaatsen